divendres, 14 de maig de 2010

Irracionalitat

La irracionalitat no abarca el món de les paraules, va més enllà. Arriba al límit d'allò que no podem delimitar, a l'infinit. És quelcom inexplicable, complicat d'entendre si no comparteixes molt bé aquesta irracionalitat; m'atreviria a dir que és impossible de comprendre, si aquesta no és dins teu. La irracionalitat aliena al propi individu es torna egoista, definint i entenent aquest últim mot com "incompartible", que només el propi ego serà capaç de traduir, en una espècie de llenguatge interior on les paraules no hi tenen cap funció.
Així doncs, la inefabilitat d'allò irracional, que engloba totes aquelles coses que no tenen bones raons, o raons que es puguin entendre i comprendre per un colectiu, només es pot transmetre si es comparteix, si s'entra dins d'aquest món, ja que des de fora, es farà impossible aproximar-se al significat d'allò que volem descriure.

Mirar, és una manera d'intentar transmetre a algú que és dins del teu món irracional quelcom que no surt al diccionari. La mirada és una manera de parlar, si dos persones estan dins de la mateixa irracionalitat. Si una d'elles pretén compendre-la des de fora, la interpretació serà, indubtablement, equívoca.